رفتن به بالا
تلفن : 021-26652433

شرکت مجتمع معادن مس تکنار (سهامی عام) به شماره ثبت 434873 و شناسه ملی 10380412012

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت مجتمع معادن مس تکنار (سهامی عام) به شماره ثبت 434873 و شناسه ملی 10380412012 و نمایندگان قانونی آنها دعوت بعمل می‌آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت در روزچهارشنبه به تاریخ 1401/03/11 رأس ساعت 09:00 صبح درمحل این شرکت به نشانی: تهران، خیابان پاسداران، خیابان شهید حجت سوری(نیستان هفتم)، نبش رام، پلاک پنجم،کدپستی 1946813193 حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:

  1. استماع گزارش هیأت مدیره وگزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به تاریخ 1400/12/29
  2. بررسی و تصویب صورتهای عملکرد سال مالی منتهی به تاریخ 1400/12/29
  3. انتخاب حسابرس و بازرس قانونی و تعیین حق الزحمه آن
  4. تعیین حق حضور اعضای هیئت مدیره
  5. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
  6. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می‌باشد

یادآوری:

عطف به نامه شماره104/31 مورخ 1398/12/20 دبیر محترم ستاد مبارزه با بیماری کرونا به استحضار می رساند با عنایت به شیوع بیماری کرونا مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت قابل رویت از طریق اینستاگرام شرکت مجتمع معادن مس تکنار به نشانی ، http://instagram.com/mestaknar به صورت زنده می‌باشد. ضمناً از سهامداران و یا نمایندگان قانونی آنها که داوطلب حضور در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت می‌باشند تقاضا می‌شود به منظور احراز هویت و هماهنگی لازم جهت انجام سایر تشریفات حضور در جلسه مجمع یک ساعت قبل از شروع جلسه به همراه کارت ملی و یا وکالتنامه قانونی به همراه کارت ملی وکیل در آدرس فوق الذکر حضور به هم رسانند.

هیأت مدیره شرکت مجتمع معادن مس تکنار(سهامی عام)