رفتن به بالا

خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29 شرکت مجتمع معادن مس تکنار – نماد: تکنار

زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

 

 

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1403/02/16

در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1403/02/29

درمحل  تهران، خیابان پاسداران، خیابان شهید حجت سوری(نیستان هفتم)، نبش رام، پلاک پنجم

برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

دستور جلسه :  

استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی

1402/12/29

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای حمید فهیمی  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای سید ابوالفضل مهرپور  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای محمدرضا دبیری  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای حبیب رضا هادیان رنسانی  به‌عنوان منشی مجمع .
 تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1402/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

بهمند به‌ عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و رازدار به‌ عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد.

روابط عمومی شرکت مجتمع معادن مس تکنار