رفتن به بالا

خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/12/29 شرکت مجتمع معادن مس تکنار – نماد: تکنار

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/03/07 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1402/03/20 درمحل  خیابان پاسداران، خیابان شهید حجت سوری(نیستان هفتم)، نبش رام، پلاک پنجم   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه : 

استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1401/12/29

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیر‌الانتشار

انتخاب اعضای هیئت‌مدیره

سایر موارد

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای حمید فهیمی  به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای محمد عباسی  به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای سید ابوالفضل مهرپور  به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای حبیب رضا هادیان رنسانی  به‌عنوان منشی مجمع .

و- تصمیمات مجمع :

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1401/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

رهیافت و همکاران به‌ عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و هدف نوین نگر  به‌ عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر به مدت 2 سال انتخاب گردیدند:

صدر معادن ایرانیان

آزادراه امیرکبیر

انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران

سرمایه گذاری آتیه صبا

کاوشگران بازار سرمایه.

 

روابط عمومی شرکت مجتمع معادن مس تکنار