رفتن به بالا
تلفن : 021-26652433

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام


شرکت مجتمع معادن مس تکنار(سهامی عام) به شماره ثبت 434873 و شناسه ملی 10380412012 به نقل از روابط عمومی شرکت مجتمع معادن مس تکنار، بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت مجتمع معادن مس تکنار(سهامی عام) به شماره ثبت 434873 و شناسه ملی 10380412012 و نمایندگان قانونی آنها دعوت بعمل می‌آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت در روز شنبه  بتاریخ 22/03/1400 رأس ساعت 10:00 صبح درمحل این شرکت به نشانی: تهران، خیابان پاسداران، خیابان شهید حجت سوری(نیستان هفتم)، نبش رام، پلاک پنجم،کدپستی 1946813193 حضور به هم رسانند. دستور جلسه: استماع گزارش هیأت مدیره وگزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مربوط ...

اولین مرحله عملیات آتشباری در سال 1400


اولین مرحله عملیات آتشباری شرکت مجتمع معادن مس تکنار در سال 1400 در شهرستان برداسکن استان خراسان رضوی اجرا شد. به گزارش روابط عمومی شرکت مجتمع معادن مس تکنار، در این مرحله عملیات آتشباری در 1700 متر حفاری در کف پیت ، یال های شمالی و غربی موفقیت صورت گرفت و ماحصل آن دستیابی به 13 هزار تن ماده معدنی با عیار 0.25 درصد می باشد. همچنین در این مرحله از عملیات 8 تن مواد ناریه مورد استفاده قرار گرفت. مدیرعامل مجتمع معادن مس تکنار در خصوص  گفت: با حمایت آقای دکتر تاجیک مدیرعامل هلدینگ آتیه صبا پروانه بهره برداری معدن تمدید ...