رفتن به بالا
تلفن : 021-26652433

بازدید مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری از مجتمع معادن مس تکنار


مدیر عامل محترم صندوق بازنشستگی کشوری جناب آقای دکتر مسکنی به همراه جناب آقای دکتر خانی ریاست محترم هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا از مجتمع معادن مس تکنار بازدید نمودند . در این دیدار که جناب آقای مهندس هادیان ، مدیر عامل شرکت نیز حضور داشتند گزارش مفصلی از اقدامات انجام شده در معدن به سمع و نظر بازدیدکنندگان رسید . مدیر عامل شرکت ضمن خوش آمد گویی و تقدیر از حضور آقای دکتر مسکنی در معدن ، مشکلات پیش رو در مسیر تولید را بازگو نمودند . همچنین در این دیدار صمیمانه کارکنان مجتمع نیز مشکلات خود را ...