رفتن به بالا
تلفن : 021-26652433

شرکت مجتمع معادن مس تکنار(سهامی عام) به شماره ثبت 434873 و شناسه ملی 10380412012

به نقل از روابط عمومی شرکت مجتمع معادن مس تکنار، بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت مجتمع معادن مس تکنار(سهامی عام) به شماره ثبت 434873 و شناسه ملی 10380412012 و نمایندگان قانونی آنها دعوت بعمل می‌آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت در روز شنبه  بتاریخ 22/03/1400 رأس ساعت 10:00 صبح درمحل این شرکت به نشانی: تهران، خیابان پاسداران، خیابان شهید حجت سوری(نیستان هفتم)، نبش رام، پلاک پنجم،کدپستی 1946813193 حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:

  1. استماع گزارش هیأت مدیره وگزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به 1399/12/30
  2. بررسی و تصویب صورتهای عملکرد سال مالی منتهی به 1399/12/30
  3. انتخاب اعضای حقوقی هیئت مدیره
  4. انتخاب حسابرس و بازرس قانونی و تعیین حق الزحمه آن
  5. تعیین حق حضور اعضای هیئت مدیره
  6. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
  7. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می‌باشد.

یادآوری:

عطف به نامه شماره104/31 مورخ 20/12/1398 دبیر محترم ستاد مبارزه با بیماری کرونا به استحضار می رساند با عنایت به شیوع بیماری کرونا مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت قابل رویت از طریق اینستاگرام شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا به نشانی ، http://instagram.com/atiyeh_saba به صورت زنده می‌باشد. ضمناً از سهامداران و یا نمایندگان قانونی آنها که داوطلب حضور در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت می‌باشند تقاضا می‌شود به منظور احراز هویت و هماهنگی لازم جهت انجام سایر تشریفات حضور در جلسه مجمع یک ساعت قبل از شروع جلسه به همراه کارت ملی و یا وکالتنامه قانونی به همراه کارت ملی وکیل در آدرس فوق الذکر حضور به هم رسانند.

هیأت مدیره شرکت مجتمع معادن مس تکنار(سهامی عام)