رفتن به بالا
تلفن : 021-26652433

مدیر عامل محترم صندوق بازنشستگی کشوری جناب آقای دکتر مسکنی به همراه جناب آقای دکتر خانی ریاست محترم هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا از مجتمع معادن مس تکنار بازدید نمودند .

در این دیدار که جناب آقای مهندس هادیان ، مدیر عامل شرکت نیز حضور داشتند گزارش مفصلی از اقدامات انجام شده در معدن به سمع و نظر بازدیدکنندگان رسید . مدیر عامل شرکت ضمن خوش آمد گویی و تقدیر از حضور آقای دکتر مسکنی در معدن ، مشکلات پیش رو در مسیر تولید را بازگو نمودند . همچنین در این دیدار صمیمانه کارکنان مجتمع نیز مشکلات خود را با مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری در میان گذاشتند .

جناب آقای دکتر مسکنی ضمن تقدیر از اقدامات صورت گرفته ، نکات راه گشایی را در جهت تسهیل و تسریع فرآیند تولید بیان کرده و همچنین در جهت رفع مشکلات تولید و کارکنان مجتمع دستوراتی را ایراد فرمودند .

 

 

 

روابط عمومی شرکت مجتمع معادن مس تکنار